طراحی صحنه؛ کشف متن 2

طراحی صحنه؛ کشف متن 2

شرح صحنه­ای که نویسنده در ابتدای هر پرده توصیف می­کند، کلیدی است برای برانگیختن قوه خیال. شما می­توانید فهرستی از اشیاء و لوازم صحنه، مکان رویداد و وضعیت زمانی داستان را در این شرح کوتاه پیدا کنید. ولی هیچ نویسنده­ای قادر نیست تمام جزئیات را شرح دهد و آنها که نخبه­تر هستند اصولا این کار را انجام نمی­دهند. متنی که برای اجرا نوشته شده نقاط خالی زیادی دارد که تنها در اجرا (Performance) باید پر شود. به این شرح صحنه از نمایش عروسی خون (Blood Wedding) توجه کنید:

اتاقی به رنگ گل بهی، با ظروف مسین و دسته­گل­های ساده بدون ظرافت. در وسط، یک میز رومیزی­دار گذاشته­اند. صبح است. زن در یک طرف اتاق مشغول بافتن چیزی است و در طرف دیگر مادرزن، بچه را به بغل گرفته تکانش می­دهد که بخوابد.

شما نمی­دانید ظروف مسین در کجا قرار دارند. آیا روی میز هستند یا جایی دیگر. از مشخصات گل­های ساده بدون ظرافت نیز حرفی به میان نیامده. راستی آنها چه رنگی هستند؟ سفید؟ قرمز؟ زرد؟ رومیزی دارای چه طرحی است؟ جنس و رنگ آن چگونه است؟ آیا گلدار است یا ساده؟ جنس آن از کتان و پارچه است یا کنف و حصیر؟ از کجا بفهمیم که صبح است. آیا پنجره­هایی در اتاق وجود دارند؟ این پنجره­ها کجا هستند؟ چرا نویسنده اشاره­ای به در و پنجره­ها نکرده است. آیا می­توان بدون ترسیم آنها نشان داد که این صحنه در صبح می­گذرد. با نور خورشید چگونه بازی کنیم و آن را از چه زاویه­ای به صحنه بتابانیم؟

blood-wedding-set-design-sketch-by-dunsi-dai

two-headed-set-design-by-dunsi-dai

via-dolorosa-set-design-by-dunsi-dai

تصویر

ــــــــــــــــــــ
منبع: طراحی صحنه، مهدی ارجمند، نشر قطره، 1382. منبع تصاویر: http://www.websteruniv.edu/~daidu/index.htm

/ 0 نظر / 71 بازدید