# آموزش_معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری -11

پروژه‌های دانشجویی معماری -11   Project of Architecture's Student -11 - طراحی معماری 3 - دانشجو: امیر باقری زاد نجمی - گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 106 بازدید

پروژه‌های دانشجویی معماری - 10

پروژه‌های دانشجویی معماری - 10   Project of Architecture's Student -10 - طراحی معماری 3 - دانشجو: مهدی پورعلی - گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 64 بازدید