تقویم معماری اسفند ماه

تقویم معماری اسفند ماه


1 اسفند

زادروز لوئی کان | 1901 | 1974 | آمریکا

 

3 اسفند

زادروز نادر خلیلی | 1936 | 2008 | ایران

 

8 اسفند

زادروز لوچو کوستا | 1902 | 1998 | برزیل

 

9 اسفند

زادروز فرانک گری | 1929 | کانادا

 

15 اسفند

زادروز میکل آنژ | 1475 | 1564 | ایتالیا

 

18 اسفند

زادروز لوئیس باراگان | 1902 | 1988 | مکزیک

 

27 اسفند

زادروز سید هادی میرمیران | 1323 | 1385 | ایران

ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 16 بازدید