تقویم معماری شهریور

تقویم معماری شهریور 

2 شهریور

زادروز چارلز مک کیم | 1847 | 1909 | آمریکا

 

8 شهریور

زادروز تئو ود دسبرگ | 1926 | 1992 | هلند

 

12 شهریور

زادروز لویی سالیوان | 1856 | 1924 | آمریکا

 

13 شهریور

زادروز دنیل بورنهام | 1846 | 1912 | آمریکا

زادروز کنزو تانگه | 1913 | 2005 | ژاپن

 

15 شهریور

زادروز فومیهیکو ماکی | 1928 | ژاپن

 

20 شهریور

زادروز ویلیام هولابرد | 1854 | 1923 | آمریکا

 

22 شهریور

زادروز تادائو آندو | 1941 | ژاپن

 

23 شهریور

زادروز رنزو پیانو | 1937 | ایتالیا

 

29 شهریور

زادروز هانس شارون | 1893 | 1972 | انگلستان

 

30 شهریور

زادروز بیژن شافعی | 1339 | ایران

 

ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 21 بازدید