دومین سمینار معماری مجله شارستان با حضور نادر تهرانی

 

دومین سمینار معماری مجله شارستان با حضور نادر تهرانی 

موضوعات: آموزش معماری - نقد در معماری - جایگاه و نقش متریال در معماری                                                                                                                                                                 

/ 0 نظر / 23 بازدید