cheungvogl: hedgehog, teheran, iran

 

cheungvogl: hedgehog, teheran, iran

 

در وبگردی­های معمارانه به پروژه­ای از گروه cheungvogl؛ برخورد کردمبا عنوان جوجه تیغی (hedgehog) که به نظر پروژه جالبی می­رسید؛ ساختمانی چند منظوره در تهران1

 

 

cheungvogl-hedgehog-teheran-iran

cheungvogl-hedgehog-teheran-iran

cheungvogl-hedgehog-teheran-iran

cheungvogl-hedgehog-teheran-iran

cheungvogl-hedgehog-teheran-iran 

ــــــــــــــــــــــــــ

1. فکر کنم این پروژه برای مسابقه  Benetton طراحی شده باشد.

2. لینک گروه http://www.cheungvogl.com/

 

/ 0 نظر / 30 بازدید