تقویم معماری دی ماه

تقویم معماری دی ماه

 

1 دی

زادروز محمد منصور فلامکی | 1313 | مشهد | ایران

 

7 دی

زادروز ولادمیر تاتلین | 1885 | 1953 | روسیه

 

9 دی

زادروز داوید اوشانا | 1308 | کرمانشاه | ایران

 

10 دی

زادروز غلامرضا فرزان‌مهر | 1317 | شیراز | ایران

 

16 دی

زادروز ویکتور هورتا | 1861 | 1947 | بلژیک

 

17 دی

زادروز گارینو گارینی | 1624 | 1683 | ایتالیا

 

20 دی

زادروز جان ولبورن‌روت | 1850 | 1891 | آمریکا

 

22 دی

زادروز فیلیپ وب | 1831 | 1891 | انگلستان

 

24 دی

زادروز فرهاد احمدی | 1329 | آبادان | ایران

 

28 دی

زادروز فیلیپ استارک | 1949 | فرانسه

 

29 دی

زادروز تام مین | 1944 | آمریکا

 

30 دی

زادروز جولیا مورگان | 1872 | 1957 | آمریکا

ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 21 بازدید