دستاورد دو دهه آموزش معماری برای یک شهر!

 

دستاورد دو دهه آموزش معماری برای یک شهر!

نزدیک به دو دهه از پذیرش دانشجوی رشته معماری در دانشگاه آزاد تبریز میگذرد. حجم بسیار زیاد پذیرش دانشجو سبب شده است که حضور دانش آموختگان رشته معماری این دانشگاه در شهر تبریز در مقایسه با سایر دانشگاههای دولتی، بیشتر احساس شود. با در نظر گرفتن این نکته که اولین گروه از دانشجویان معماری این دانشگاه در سالهای 77 و 78 فارغالتحصیل شده اند، اکنون میتوان ثمره حضور این افراد را طی بیش از یک دهه فعالیت حرفه ای در بخش مربوط به آنها مشاهده کرد.

این فارغ التحصیلان به طور عمده در 5 بخش زیر مشغول به فعالیت شده اند:

ـ عضویت در هیات علمی دانشگاهها

ـ فعالیت در دفاتر فنی سازمانها

ـ فعالیت در بخش معماری مهندسان مشاور

 ـ فعالیت در زمینه ساخت و ساز و اجرا 

ـ تاسیس دفتر معماری شخصی

فضای معماری شهر، آثار دانشجویان معماری دانشگاهها، کتابها و مقالات تالیفی و ترجمه شده، حضور در مسابقات معماری حرفه ای داخلی و خارجی و ... همگی میتوانند ارزیابی کلی ای از یک دهه فضای معماری حرفه ای و آکادمیک شهر تبریز که متاثر از حضور این فارغالتحصیلان بوده است، به ما بدهند. 

اما شواهد نشان دهنده این است که تنها تعداد اندکی از این خیل عظیم فارغ التحصیلان توانسته اند نمودی چشمگیر در معماری این شهر داشته باشند، نسلی که بی تردید میتوانست نقشی تاثیرگذار در فرهنگ معماری این شهر و ارتقای آن داشته باشد.

تصویر

/ 0 نظر / 21 بازدید