تقویم معماری بهمن ماه

تقویم معماری بهمن ماه

 

2 بهمن

زادروز برونو زوی | 1918 | 2000 | ایتالیا

 

3 بهمن

زادروز گاتفرید بوهم | 1920 | آلمان

 

5 بهمن

زادروز برنارد چومی | 1944 | سوئیس

 

14 بهمن

زادروز آلوار آلتو | 1898 | 1976 | فنلاند

 

19 بهمن

زادروز جان راسکین | 1819 | 1900 | آمریکا

 

23 بهمن

زادروز هندریک پتروس برلاگ | 1856 | 1934 | هلند

زادروز آگوست پره | 1874 | 1954 | فرانسه

 

25 بهمن

زادروز لئون باتیستا آلبرتی | 1404 | 1472 | ایتالیا

ـــــــــ

برگرفته از سالنامه معماری ایران

/ 0 نظر / 18 بازدید