تقویم معماری مرداد


تقویم معماری مرداد

1 مرداد

زادروز آراتا ایسوزاکی | 1931 | ژاپن

زادروز ریچارد راجرز | 1933 | انگلستان

3 مرداد

زادروز گلن مورکات | 1936 | استرالیا

5 مرداد

زادروز محمدرضا جودت | 1318 | ایران

 6 مرداد

زادروز سنتیاگو کالاتراوا | 1951 | اسپانیا

12 مرداد

زادروز جوزف پکستون | 1803 | 1865 | انگلستان

20 مرداد

زادروز پیتر آیزنمن | 1932 | آمریکا

21 مرداد

زادروز ژان نوول | 1945 | فرانسه

22 مرداد

زادروز عبدالعزیز فرمانفرماییان | 1299 | ایران

23 مرداد

زادروز داراب دیبا | 1320 | ایران

زادروز سورفن | 1924 | نروژ

 26 مرداد

زادروز فرشید موسوی | 1344 | ایران

29 مرداد

زادروز ارو سارینن | 1910 | 1961 | فنلاند


ـــــــــ
برگرفته از سالنامه معماری ایران
/ 0 نظر / 22 بازدید