برای شهر

 

هنر عمومی در فضای عمومی ۳

 

Public Art in Public Space 3

 

جعفر بزاز

 

معیارهای طراحی و نمایش

علاوه بر فرم و گونه هنری این آثار، معیارهایی نیز برای نمایش و ارائه آثاری كه به عنوان "هنر عمومی" مطرح می‌‌شوند، می‌‌توان برشمرد؛

ـ چنین آثاری می‌بایست به طور روشن و مشخص، ویژگی‌های یك اثر هنری را داشته باشند.

ـ آثار هنری كه در فضاهای عمومی داخلی به نمایش در می‌آیند، می‌بایست به طور علنی قابل دسترس باشند؛  طوری كه دست‌كم در طول ساعات فعالیت عادی ساختمان و بدون نیاز به تهیه بلیت یا كسب اجازه، بتوان آن را مشاهده كرد.

ـ آثار هنری كه در فضاهای عمومی بیرونی به نمایش گذاشته می‌‌شوند، می‌بایست در طول 24 ساعت شبانه‌روز برای عموم قابل دسترس باشند، یا اگر این آثار در محل خاصی همچون یك پارك قرار گرفته‌اند،‌ می‌بایست در طول زمان فعالیت عمومی آن مكان در دسترس همگان باشند.

ـ چنین آثاری نمی‌بایست مقابل بازشوها، راه‌های ورود و خروج و مسیر عبوری قرار گرفته و سبب مسدود شدن مسیر شوند، مگر اینكه اینچنین تغییری به عنوان ویژگی خاص نمایشی یا طراحی اثر هنری باشد.

ـ چنانچه این آثار در مكانی ویژه و خاص قرار می‌گیرند، نمی‌بایست لنداسكیپ و عوامل بازدارنده‌ای مانع از دیده شدن اثر شوند، یعنی می‌بایست بلاواسطه قابل دیده شدن باشند یا در جایی قرار بگیرند كه قابلیت دیده شدن توسط مردم بسیاری را داشته باشند.

ـ چنین آثاری می‌بایست به طور موثری بر حضور پیاده، منظر خیابان و منظر شهری مكانی كه در آن قرار می‌گیرند تاثیرگذار باشند.

ـ همچنین این آثار می‌توانند مكانی كه در آن قرار می‌گیرند را، به فضایی برای تجمع و حضور مردم تبدیل نمایند و سبب افزایش و رونق فعالیت‌های آن مكان شوند.

در نهایت می‌‌توان گفت كه با استفاده از انواع فرم‌‌های هنری و توجه به معیارهای طراحی و بصری چنین آثاری، فضاهایی همچون پارك‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها، مكان‌های تاریخی و یادمانی و بسیاری فضاها و مكان‌های دیگر كه مردم در آنها حضور دارند یا فعالیت می‌كنند یا به عنوان مسیر عبوری می‌باشد، را مكانی برای اجرا، نمایش و قرار دادن آثار ‌"هنر عمومی" اختصاص داد. البته تمام این موارد، بایستی با توجه به اصول معماری و طراحی شهری و هنری مربوط اجرا شوند تا از این تعامل هنر، معماری و شهرسازی، در جهت هرچه مردمی‌‌تر كردن فضاهای شهری و افزایش میزان حضور و مشاركت مردم در امور مربوط به شهر استفاده كرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این یادداشت به همراه دو یادداشت قبلی، با عنوان تجلی معنويت هنری در فضاهای عمومی، در روزنامه همشهری مورخ يك­شنبه 6 شهريور 1384 به چاپ رسیده است.موضوعات: