دومين مقدمه

2nd Introduction

 

به­نام خدا

 

دوم مرداد 1383، سرآغازی بود برای ديد هفتم برای شروع جست­وجوی دیدگاه­هایی تازه و گاه تجربه نشده و طرح مسایلی در زمینه معماری، شهرسازی و هنرهای نمایشی (تئاتر و سینما).

آنچه تاكنون در ديد هفتم، ديده و خوانده­ايد تلاشی بود برای رسيدن. تلاش بسيار كرديم برای بودن، پيوسته بودن و همواره پوياتر بودن. تا آنجا كه توانستيم چنين كرديم تا دست­كم، باشيم.

 

اكنون كه يك­سال از فعاليت "ديد هفتم؛ جستارهايی در معماری و هنرهای نمايشی" می­گذرد، يادداشت­های مختلفی با موضوع­های معماری، شهر، سينما و نمايش در قالب مقاله، گزارش، معرفی پروژه، خبر و ... به­صورت ترجمه، تاليف، برداشت و ... در فهرست ديد هفتم به چشم می­خورد. اين تنوع و رويكرد ميان­گستره­ای به همراه بهره­گيری از ديدگاه­های خوانندگان (چه به صورت پيام­های خوانندگان، چه به­صورت Email و گاه از طريق تلفن يا گفت­وگوی رو در رو)، همگی در جهت ارائه هرچه مطلوب­تر (فرمی و محتوايی) يادداشت­ها بوده است. در اينجا لازم است از همه اين دوستان كه طی يك­سال گذشته همراه و ياريگر ما بودند، تشكر و قدردانی نماييم.

امروز، دوم مرداد 1384، شروع ديگری برای ديد هفتم در ادامه فعاليت خود است...موضوعات: