از معماری

تئاترهای فراموش­شده ۲

Forgotten Theatres 2

جعفر بزاز

 

4ـ Parkway Theater

Parkway Theater با ظرفیت 1000 صندلی و پرده بزرگ نمایش فیلم، در کنار Southpark Mall در Moline واقع شده بود. این سالن حدود ده سال پیش بسته شده است.

 

 

5ـ Merle Hay Mall Cinema

این سالن نمایش که گنجایش 808 صندلی را دارد، در ابتدا برای نمایش­های تئاتری در نظر گرفته شده بود که بعدها با تغییراتی به نمایش فیلم اختصاص یافت. این سالن هنوز هم بزرگ­ترین پرده نمایش را در Des Moines دارد.

 

 

6ـ Cine Capri

این سینما با گنجایش 900 صندلی، به­عنوان اولین سالن نمایش مجهز به سیستم Dolby Stereo در Phoenix بود. این سالن ویژه سینمااسکوپ و برای نمایش­های 35 میلی­متری و 70 میلی­متری طراحی شده بود. جنگ ستارگان، ایندیانا جونز و معبد مرگ و لورنس عربستان، از فیلم­های به­نمایش درآمده در این سینما هستند. این سینما با نمایش فیلم Butterfield 8، گشایش و با آخرین نمایش فیلم Titanic، در سال 1998 بسته شد.

 

 

Andreas Fuchs در خصوص این سینما می­گوید:

"این سینما یک سالن مردم­پسند بود. زمانی­که می­خواستند آن را تعطیل کنند، بیش­از 250000 نغر خواهان حفظ این سینما بودند. چنین واکنشی، تا آن زمان، بزرگ­ترین درخواست مردمی بود که در ایالت Arizona مطرح می­شد." موضوعات: