مسابقات معماری

 

معماری، اقلیم، شهر

 

نگاهی به طرح رتبه ؟ مسابقه طراحی ساختمان­های شهرداری، شورا و تالار شهر بم

                          

Architectural Competitions

City, Climate, Architecture

   Place of Design Competition for ?
Buildings of Bam’s Municipality, City Council & City Hall

 

گروه طراحی (به ترتیب حروف الفبا):

جعفر بزاز، بختیار لطفی، اشکان لولویی، سیما هاشمی­نیا، کمال یوسف­پور

 

مدل­سازی کامپیوتری:

آیدین فلاح

 

اهداف، ایده­ها و راهبردهای طراحی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• معماری

توجه به ویژگی­های معماری کویری (افقیت، درون­گرایی، خلوص و بی­پیرایگی)

ـ طراحی حجم کلی پروژه بصورت افقی و کشیده

ـ بهره­گیری از الگوی معماری بومی (حیاط مرکزی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اقلیم

توجه به مسائل اقلیمی و شرایط محیطی

ـ تناسب جهت قرارگیری حجم کلی پروژه با اقلیم گرم و خشک

ـ کنترل شدت آفتاب کویر با استفاده از سیستم نمای دوپوسته (پوسته هوشمند کرکره­ای)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• شهر

توجه به کارکرد شهری و جنبه نمادین موضوع

ـ پیش­بینی یک محور پیاده در سایت جهت تلفیق پروژه با فضای شهری

ـ طراحی متمایز فرم تالار شهر به عنوان یک نماد شهری

 

• ایده­های طرح و پرسپکتیوهای تحلیلی 
 
 
• سایت­پلان، نمای طولی و دیاگرام­های تحلیلی
 
 
• پلان­ها و برش طولی
 
 
• دیدهای سه­بعدی 


موضوعات: