طراحی داخلی

جذابيت پنهان يك معماری ساده

نگاهی به طرح رستوران (Fast Food) وندا در تبريز

طراحان: نيما ديبازر، اشكان منصوری

 

Discreet Charm of the Simple Architecture

Tabriz Vanda Fast Food

Architects: Nima Dibazar, Ashkan Mansouri

 

جعفر بزاز

 

ايده اوليه طراحی اين پروژه، تركيب دو رينگ افقی و عمودی رنگی بود تا علاوه بر خوانايی و جذابيت طرح، با توجه به مساحت كم مغازه (كمتر از 30 مترمربع)، بيشترين بهره از فضای آن برای استفاده مفيد انجام گيرد.

 

 

 

 

 

 

هر چند طرح اجرا شده، با ايده اوليه طراحان تفاوت­هايی جزيی دارد، اما در كل می­توان دقت در انتخاب رنگ و نوع مصالح را از نقاط قوت طرح دانسته و تفاوت­های موجود را ناشی از زمان كم طراحی و اجرا (كمتر از دو ماه) بشمار آورد.

 


موضوعات: